Zpětný odběr elektrozařízení

Zpětný odběr elektrozařízení

Všechny elektrospotřebiče jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. To znamená, že vysloužilá elektrozařízení nepatří do běžné popelnice, ale je potřeba je recyklovat, či ekologicky likvidovat. Naše provozovny slouží ke sběru elektrozařízení, které buď samy likvidujeme, nebo předáváme dalšímu zpracovateli.

Můžete k nám dovézt, jak velké elektrospotřebiče (ledničky, pračky, sporáky, bojlery atd.), které Vám pomůžeme vyložit, tak i malé elektrospotřebiče (vysavače, tiskárny, roboty, mixéry, žehličky atd.), pro které máme přímo určený klecový kontejner. To vše bez poplatku.

    Objednat službu
    Pro Modit vyrobila společnost WDS-Dohnal.cz
    Copyright © 2023